Kwaliteitsadviseur

Inventariseren van de kwaliteitsaspecten uit een bestaand framework van de afdeling DF&A en deze aanpassen en toepassen op een nieuw te ontwikkelen framework voor de afdeling Toeslagen. Het uitvoeren van QC’s op data analytics producten van Toeslagen.Achtergrond opdrachtIn de rol van adviseur kwaliteit van het programma Analytics United zorg je er mede voor dat de benodigde kwaliteitsproducten helder zijn. Daarbij gaan we zo veel mogelijk uit van het kwaliteitsframework van DF&A. Vervolgens richt jij je op het tot stand brengen of aanpassen van deze producten. Door je in de gebruiker te verplaatsen, zorg je ervoor dat de producten technisch correct zijn én aan de behoeftes van de gebruiker voldoen. Het is belangrijk dat je de medewerkers van de analytics-teams van de directie Toeslagen proactief meeneemt in deze ontwikkeling en ook stuurt. Je inventariseert de werkwijze voor analytics-producten die zij op dit moment al hanteren. Aan de hand van het kwaliteitsframework van DF&A help je hen vervolgens om de nieuwe werkwijze te adopteren en in de praktijk toe te passen.
staffing groep
04-01-2021 00:00