Senior Ontwerper

Binnen Gegevens wordt al geruime tijd gewerkt aan opdrachten die te maken hebben met het inwinnen en verstrekken van bankgegevens uit binnen- en buitenland. Naast de jaarwerkaanpassingen doen we binnen ons team ook elk jaar nieuwbouwaanpassingen. veel wordt ingegeven door wet- en regelgeving, zowel nationaal als internationaal. Ons team heeft 4 systemen in beheer t.w. CMG (controlemodule bankgegevens en ook inwinnen en verstrekken CRS en FATCA), RBG (vastleggen bankgegegevens en verstrekken aan VIA), FLG (loongegegevens) en RIS (oa IB47, gastouders). Ons team doet voor deze systemen het Cobol deel. Het gaat hier om een scrum team, de teamleden proberen multidiscipinair de taken op te pakken. Het team bestaat uit bouwers en testers maar een echte onrwerper ontbreekt. Het gaat om ontwerptaken die we intern kunnen afhandelen en, eigenlijk vooral, om interfaces met raakvlakken die bij andere teams liggen. Dat vraagt om een stuk procesontwerp. Een belangrijke eigenschap die we dan vragen is om pro-actief de afstemming te zoeken met andere teams en zelfstandig te werk gaan. Omdat onze ontwerpen nogal technish van aard zijn is enige kennis van de (cobol) techniek een pré. Evenals Kennis van IT-landschap Belastingdienst.Achtergrond opdracht: Om de hier vermelde diensten te realiseren binnen het team dat hoofdzakelijk werkt langs de lijnen van SAFE Agile, zoeken we een ervaren ontwerper, iemand die dat ook als 1e expertise op z'n cv heeft staan. Deze vacature vraagt primair ontwerp met COBOL expertise
staffing groep
04-01-2021 00:00