Agile Ontwerper

Als agileontwerper zorg je, samen met product owner en ontwikkelteam, voor de ontwikkeling van kwalitatief goede software. Samen met het ontwikkelteam, product owner en materiedeskundige werk je de stories uit zodat ze in de sprint gerealiseerd worden. Ook ben je het aanspreekpunt voor het ontwikkelteam voor functionele vragen en een klankbord voor de realisatie. Je werkt intensief samen met de requirement analist bij het opstellen van features en stories.De verschillende activiteiten die je uitvoert zijnzorgen voor voldoende werkvoorraad voor het ontwikkelteam (proactieve houding)samen met solution architect en ontwikkelaars ontwerpen van oplossingen voor functionele behoeftes of technische problemeninventariseren welke non-functionele eisen van toepassing zijn voor de user stories en zorgdragen dat de oplossing voldoet aan deze eisen (m.n. beveiliging, perfromance en beschikbaarheid).het bieden van (technische) ondersteuning aan applicatieontwikkelaars bij het ontwikkelen van software voor digitale toegang;het toezien op het werken volgens (architectuur)kaders bij het ontwikkelen of aanpassen van applicaties;het toezien op de kwaliteit van op te leveren applicatiesoftware en bijbehorende onderhoudsdocumentatie;adviseert de scrum master, product owner en projectmanager gevraagd en ongevraagd over het voortbrengingsproces, met name over optimalisatie van het ontwerpproces;opstellen en uitwerken van features en stories (samen met requirement analisten en product owner).analyseren van bevindingen (ook productie-incidenten)Achtergrond opdracht: Als agileontwerper maak je onderdeel uit van een DevOps-team dat zorgt voor het beschikbaarstellen van functionaliteit voor de digitale toegankelijkheid van de rechtspraak en werkt aan het doorontwikkelen van deze digitaal toegankelijk. Door middel van het inrichten van een digitale postkamer maken we het voor de Rechtspraak en voor onze ketenpartners mogelijk om processtukken en berichten digitaal uit te wisselen. Dit is al voor een deel gerealiseerd voor enkele zaakstromen maar zowel de de huidige functionaliteit als het aantal zaakstromen moet nog sterk uitgebereid worden. We maken gebruik van innovatieve software bij de realisatie. Hierdoor vindt o.a. continuous delivery plaats, zodat continue een stroom van nieuwe features naar productie gaat en waardoor canary tests tot de mogelijkheden van het team behoren. Het DevOps team is niet alleen verantwoordelijk voor de realisaitie van nieuwe functionaliteit, maar ook voor het functioneren van het systeem in producite (applicatie-beheer, oplossen van events en incidenten).
staffing groep
05-01-2021 00:00