Projectmedewerker uitrol Physical Security Information Management Systeem (PSIM)

De bewaking en beveiliging van de verschillende locaties en installaties is centraal georganiseerd. Dit betekent concreet dat vanuit de Centrale Meldkamer (CMK) in Groningen de bewaking en beveiliging van zo’n 35 verschillende installaties, kantoren en objecten wordt uitgevoerd. Op een aantal grote vitale installaties is tijdens werktijden lokale bewaking aanwezig en wordt bewaking lokaal uitgevoerd. Voor de uitvoering van deze werkzaamheden maakt de bewaking (zowel lokaal als centraal) gebruik van het security managementsysteem Charon.Het huidige systeem wordt vervangen door een nieuw Physical Security Information Management Systeem, IPSC. Voor de landelijke uitrol van IPSC zijn we op zoek naar een medewerker/lid van het uitrolteam. Je bereidt de uitrol van IPSC naar de locaties voor en voert deze in nauwe samenwerking met de ICT-afdeling en externe leveranciers uit. In de voorbereiding wordt per locatie het nieuwe PSIM geconfigureerd. Op locatie dient de aanwezige apparatuur (servers, clients en randapparatuur) van Charon te worden gedemonteerd. De nieuwe servers, clients en randapparatuur, ten behoeve van IPSC, worden geïnstalleerd en af-geconfigureerd. Documentatie dient te worden aangepast aan de nieuwe situatie.Eventuele problemen/storingen tijdens implementatie analyseer je, samen met alle betrokkenen, en daarbij draag je oplossingen aan. Als teamlid help je bij de uitvoering van de diverse (acceptatie-) testen, dit in nauwe samenwerking met de bewaking en leveranciers. Je zorgt tijdens de implementatie voor een goede overdracht richting het beheerteam en de locatiebeheerder. Dagelijks rapporteer je over voortgang en status van de oplevering van de locatie. Het uitrolteam draagt zorg voor de voorbereiding en uitvoering van de implementatie van het nieuwe PSIM op de verschillende locaties. Tevens ondersteunt het team na implementatie bij de eerste nazorg. Je stemt de noodzakelijke acties en werkzaamheden af met onder andere de centrale meldkamer, lokale bewakers, ICT-afdeling en installatie medewerkers.
staffing groep
05-01-2021 00:00