Projectsecretaris Cybersecurity Act

Gezocht wordt naar een zelfstandig werkend projectsecretaris met afgeronde opleiding in IT security ter ondersteuning van de projectleider Implementatie Cyber Security Act (CSA). Het gaat om een ICT-er met specialisatie of opleiding in IT security die de rol van projectsecretaris invult.De taken: Taak projectsecretarisUitwerken, redigeren en reviewen van inhoudelijke notities (Engels en Nederlands)Coördineren en redigeren van het Nederlandse standpunt in het kader van te ontwikkelen Europese cybersecurity certificeringsschema’sMonitoren van gemaakte afspraken. Onderhouden van het activiteitenplanning en projectplanningOrganiseren en 'bijwonen' van meetings en verslaglegging van actiepunten Inrichten en onderhouden van het projectarchiefTaken inrichting procesondersteunende IT en IT securityZelfstandig uitvoeren van beperkte inventarisaties en doen van voorstellen ten behoeve van procesinrichting en ondersteunende informatiesystemen inclusief de beveiliging daarvan.Achtergrond opdracht: In opdracht van het Ministerie van EZK bereidt Agentschap Telecom bereidt zich voor op de implementatie van de Europese Cyber Security Act (EU 2019 / 881). Het agentschap krijgt in het kader van de CSA de rol van Nationale Cybersecuritycertificeringsautoriteit waarin is inbegrepen een rol als toezichthouder en een rol van certificeringsautoriteit. Het CSA project richt zich op zowel de Europese activiteiten ten behoeve van de ontwikkeling van certificeringsschema's voor IT producten, -diensten en -processen als de inrichting van de organisatie, processen en proces-ondersteunende IT om de CSA-taken uit te kunnen voeren.Voor het CSA project wordt gezocht naar een specialist IT security/cybersecurity voor de rol van projectsecretaris als ondersteuner van de projectleider CSA.
staffing groep
05-01-2021 00:00