Relatiemanager

Tijdelijke inhuur van een (Medior) relatiemanager, welke verantwoordelijk wordt voor de volgende activiteiten: onderhouden relaties met (potentiële) klanten;o de regie voeren over klantcontacten;afspraken maken over gewenste dienstverlening en afsluiten van DVA, DFA en DAP met de toegewezen klant(en) voor levering van business service(s); maken van een inschatting van de (latente) klantvraag en daarop inspelen; stakeholder communicatie; verantwoordelijk voor het leveren van input voor portfolio (klantbehoeften);bespreken offertes met klant t.a.v. nieuwe dienstverlening;zorg dragen voor volledige klantvraag voor intake;initiëren van kansen voor veranderingen of uitbreiden dienstverlening (cross selling); verantwoordelijk voor de afhandeling van financiële afspraken; bespreken van financiële rapportages met klant; deelname aan calamiteitenoverleg bij Mayor Incidents als vertegenwoordiger van klant; voorbereiden en verslaglegging van Afnemersberaad (AB);kennisborging klantkennis voor verschillende doelgroepen binnen en buiten SSC-ICT;het vervullen van piketdiensten.Achtergrond opdracht: Vanwege het vertrek van een vaste medewerkers heeft Klantmanagement behoefte aan capaciteit om haar taken en verantwoordelijkheden naar behoren uit te kunnen voeren. Met het oog op de aankomende transitie en mogelijke (organisatie)wijzigingen die daarvan het gevolg zullen zijn, wordt bewust gekozen om de openstaande positie van relatiemanager in te vullen dmv externe inhuur.
staffing groep
05-01-2021 00:00