Business Analist

Het betreft werkzaamheden op gebied van de verbetering van bedrijfsvoering portfoliomanagement IV van de Directie IV. Op basis van ruime kennis, ervaring en affiniteit met portfoliomanagement wordt gevraagd resultaatgericht en in nauwe afstemming met stakeholders bij te dragen aan de volgende producten van portfoliomanagement IV.Voorbeelden van op te pakken onderwerpen zijn:Glossary van portfoliobegrippensturingsmodel en het inhoudelijke oplijnen van plan-, stuur- en verantwoordingsproducten en afstemmen met de verschillende MT's;Implemerteren SAS dashboard;- flyer van services portfoliomanagement IV;Bijdragen aan kaders en richtlijnen projectenadministratie 2021, specifiek koppeling tussen bestedingen en prestaties (specificeren, ontwerpen, bouwen, testen en implementeren);Afhankelijk van de expertise van de kandidaat zal een takenpakket opgesteld worden.Achtergrond opdrachtNaar aanleiding van externe rapporten van EY en KPMG is een verbeterspoor opgezet voor de doorontwikkeling van de bedrijfsvoering van de Directie IV. Naast de gedane aanbevelingen worden ook een aantal eigen verbeteractiviteiten opgepakt. Een deel van deze verbeteracties is onderdeel van de toezeggingen aan de kamer, betreffen afspraken met de DG's en vloeien voort uit aanvullende aanbevelingen van externe toezichthouders (ARK, ADR, BIT). Om de doorontwikkeling van de Bedrijfsvoering te realiseren is extra aanvullende externe expertise voor nodig.De portefeuille Portfoliomanagement is binnen de IV van de Belastingdienst (B/IV) verantwoordelijk voor het portfoliomanagement proces van de IV. Portfoliomanagement begeleidt de totstandkoming van het aanbod van de IV organisatie, is verantwoordelijk voor inzicht en sturing op het portfolio aanbod en zorgt dat de ketens in staat zijn om te sturen op realisatie en prioriteiten binnen hun beschikbare kader door inzicht en overzicht te verschaffen.
staffing groep
06-01-2021 00:00