Jobhunter 3fte

De werkzaamheden van de Jobhunter betreffen: De bemiddeling van loopbaankandidaten naar ander werk, met name binnen de Rijksoverheid en het ABP-domein. Het proactief creëren van kansen voor kandidaten bij het vinden van ander werk. Het duurzaam opzetten, onderhouden en uitbreiden van een organisatie gebonden netwerk van werkgevers (met name) binnen de Rijksoverheid en de ABP-sector om medewerkers van de Rijksoverheid aan ander werk te helpen. Het ondersteunen en faciliteren van loopbaanadviseurs en hun kandidaten bij het vinden van ander werk (tijdelijk dan wel vast) door het netwerk en de eigen kennis van de arbeidsmarkt actief te benutten. Het (mede) bedenken en ontwikkelen van nieuwe innovatieve concepten die mobiliteit (al dan niet gericht op specifieke doelgroepen dan wel ketens) stimuleren en bevorderen. Het adviseren van het management bij acties gericht op in-, uit- en doorstroom op basis van trends en analyses. Actieve participatie aan de verdere professionalisering van Jobsearch binnen UBR| Personeel i.o. /Loopbaan- en Talentontwikkeling. Het leggen en onderhouden van contacten met (markt)partijen die soortgelijk werk doen, oftewel organisaties die eveneens medewerkers ‘naar werk’-begeleiden en een eigen netwerk (bijvoorbeeld gericht op een specifieke doelgroep) hebben opgebouwd. Het waar nodig aangaan van samenwerkingsrelaties met (markt)partijen. Project De jobhunter werkt vanuit het team Loopbaan- en Talentontwikkeling en/of team Diversiteit & Inclusie. Het team faciliteert en ondersteunt de Rijksoverheid bij het verwezenlijken van haar ambities op het terrein van: loopbaan- en talentontwikkeling, mobiliteit (vrijwillig en verplichte mobiliteit) flexibel inzetten van medewerkers duurzame inzetbaarheid diversiteit en inclusie. Het streven naar een ‘continue tijdelijke fit’ is daarbij het aangrijpingspunt. Onze ambities zijn gefocussed op loopbaan- en talentontwikkeling en het naar werk begeleiden van medewerkers met de mens als uitgangspunt (medewerker centraal). Het organisatiebelang en de vraagstelling van onze opdrachtgevers is hierbij leidend. Het begeleiden van medewerker en organisatie wordt onder andere vorm gegeven door het inzetten op talentontwikkeling. Talentontwikkeling van het individu en in teams heeft bewezen een gunstig effect te hebben op prestaties, effectiviteit en het innovatief (creativiteit – oplossend) vermogen en levert daardoor een bijdrage aan het organisatiedoel. Door het benutten van de talenten zullen de medewerkers meer zingeving en werkplezier ervaren en werken zij aan hun inzetbaarheid. 
staffing groep
06-01-2021 00:00