Senior Tester

Dictu zoekt voor het nieuwbouwproject TVS 4.0 (Toegangverleningservice) een senior tester. Middels TVS kunnen overheidsorganisaties hun diensten ontsluiten op Federatieve Identity Providers, zoals DigiD, eHerkenning, DigiD Machtigen en eIDAS. TVS wordt nu circa 6 jaar binnen het Ministerie van EZ&K ingezet en heeft de ambitie om breder uitgerold te gaan worden binnen de overheid. Hierbij is de eerste doelstelling om TVS namens het Ministerie van Volksgezondheid binnen de zorg in te zetten. Je moet hierbij denken aan inzet bij ziekenhuizen en huisartsen. Om de ambitie beter in te kunnen vullen is TVS in zijn geheel opnieuw opgebouwd. De applicatie bestaat uit Docker containers op een Kubernetes platform. Het maatwerk is voornamelijk geschreven in Java. Voor TVS zijn we op zoek naar die tester waarbij kwaliteit opleveren het belangrijkste is. Je bent al jaren bekend met het test- en ontwikkelproces, en je komt zelf graag met verbeter voorstellen. Je hebt als tester een gezond wantrouwen richting de documentatie, ontwikkelaars en opleveringen. Je gaat actief opzoek naar informatie en duikt graag in de specificaties en de software om het systeem te begrijpen en de fouten eruit te halen. Je daagt de ontwikkelaars en het team uit om zo tot betere software te komen. Je hebt affiniteit met testautomatisering, maar voor jou is het belangrijk om eerst goed te begrijpen wat je aan het testen bent voordat je het wilt gaan automatiseren. Waar kom je terecht? Het team bestaat uit 14 personen waarvan 3 andere testers. Je zult nauw samen moeten werken met de ontwikkelaars. De testen worden daar waar mogelijk geautomatiseerd.Je werkzaamheden zullen bestaan uit de volgende componenten:Teststrategie bepalen en uitwerken;Testgevallen bepalen en uitwerken* Uitvoeren van testen; handmatig en geautomatiseerd;(Ondersteunen bij) opzetten automatisch testen van releases.* Vastleggen/rapporteren over uitgevoerde testen.AchtergrondHet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) werkt aan het verbeteren van de digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven. In de Rijksbrede plannen en ook in Europese Verordeningen is vastgesteld dat er gestandaardiseerde, veilige middelen moeten komen voor het vaststellen van digitale identiteiten en de bevoegdheid. Het Ministerie van EZK heeft hiervoor een generieke dienst ontwikkeld en breed ingezet binnen het Ministerie van EZK. Deze dienst bevat functionaliteit voor het authenticeren van burgers en bedrijven met gebruik van federatieve inlogmiddelen zoals DigiD, eHerkenning en eIDAS. De ambitie en doelstelling is, om naast het Ministerie van EZK ook het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) te bedienen. Om o.a. deze uitdagende ambitie concreet te realiseren heeft het Ministerie van EZK een programma ingericht waarin in opdracht van VWS samengewerkt wordt aan dze ambitie met VWS, EZK en BZK op o.a. bestuurlijk, organisatorisch en technisch vlak.Naast het realiseren van verbeterde functionaliteit en het door ontwikkelen van deze generieke dienst, wordt er gewerkt aan het aansluiten van klanten op deze generieke dienst via een generiek aansluitproces en een dienstenorganisatie.
staffing groep
06-01-2021 00:00