Testanalist

De testanalist wordt ingezet bij de Functionele AcceptatieTest (FAT). De testanalist moet snel zelfstandig kunnen werken, al is er steeds back-up aanwezig. Het is een hectische, steeds veranderde omgeving, waar nauwkeurig getest moet worden. Goede soft skills (o.a. goed communiceren, goed luisteren en doorvragen) zijn nodig. Daarnaast is uitgebreide testautomatiseringservaring een noodzaak.  Contextinformatie en kleurbeeld Het TSC (Test Service Center) biedt testdiensten aan interne klanten. De opdracht tot het verlenen van deze diensten worden geaccepteerd door het management TSC en verdeeld over verschillende testlines. Een testline is een groep medewerkers die testwerkzaamheden uitvoert voor een cluster van applicaties. Een testline is ingericht per klantorganisatie-eenheden, expertisegebieden of techniek.Een testline heeft een gecombineerde kern- en flexcapaciteit van 15 tot 20 medewerkers, bestaand uit testers, testanalisten en één testcoördinator. Deze medewerkers interacteren met Interne opdrachtgevers, Software ontwikkelaars, Functioneel Ontwerpers, Functioneel Beheerders, Informatie Analisten. De testcoördinator is het eerste aanspreekpunt voor het management. Het vakgebied testen is een dynamisch vakgebied waar veel nieuwe ontwikkelingen inplaatsvinden. TMap is een methodiek die meegaat in deze ontwikkeling en vormt basis voor het TSC. Middels een vakgroep testen verkent het TSC nieuwe ontwikkelingen, om daar met gepaste snelheid in mee te gaan.De testactiviteiten vormen een cruciaal onderdeel binnen de IV-functie, omdat in dit dynamisch vakgebied de verbinding wordt gemaakt tussen theorie en praktijk. Dit leidt tot continue bewaking van softwarekwaliteit, die noodzakelijk is om de kans op productiefouten te minimaliseren. Deze fouten kunnen enorme schade veroorzaken voor het UWV en betreft zowel productieverlies, onbeschikbaarheid van onze applicaties/portals alsmede imagoschade voor UWV. Op dit moment is een van de business speerpunten de voortvarende ontwikkeling van edienstverlening; UWV zet hier zwaar op in om de krimpende face-to-face dienstverlening te compenseren met flexibele en toegankelijke self-service. Dit vereist een basis ICT-dienstverlening die zich kenmerkt door een hoog niveau van beschikbaarheid, stabiliteit en performance van zowel de basisinfrastructuur (werkplek, netwerk en rekencentrumdiensten) als de applicaties.De testanalist draagt bij aan dit speerpunt door dagelijks opgeleverde applicaties kritisch te beoordelen op functionaliteit, connectiviteit en bruikbaarheid. Hij/zij denkt mee met de testcoördinator over de testdoelen en hoe dit in te passen in de testplanning. Binnen deze planning voert de testanalist zijn/haar eigen testwerk uit en neemt hij/zij initiatieven die bijdragen tot het behalen van gestelde testdoelen. Dit doet hij/zij door het voorbereiden en specificeren vantestgevallen en het opstellen van testscripts waarin hij/zij beschrijft hoe de werking, zoals beschreven in functionele ontwerpen en usecases, wordt getest. Daarnaast organiseert hij/zij bevindingenoverleggen, verzorgt hij/zij een Product Risico Analyse om risico’s te bepalen en schrijft hij/zij mee met zijn/haar testcoördinator aan testplannen en testrapportages. De test voert hij/zij uit zodra de applicatie is opgeleverd en hij/zij constateert en beheert eventuelebevindingen. Hij/zij communiceert met de omgeving over de impactstatus van bevindingen en hij/zij rapporteert bevindingen aan de testcoördinator. Hierin neemt hij/zij bevindingen van zijn/ haar collega testers mee, na deze met hen te hebben besproken. Hij/zij bewaakt dat alle bevindingen worden opgelost en hertest deze zodra dit gebeurt. Over zaken als voortgang, impact en bevindingenstatussen rapporteert hij/zij aan zijn testcoördinator en hij/zij ondersteunt hem door hem/haar input te leveren voor testplannen en tussen- en eindtestrapportages. Daarnaast begeleidt hij/zij dagelijks testers op inhoudelijk gebied, reviewt hij/zij door hen gemaakte testgevallen en testscripts en adviseert hij/zij hen over gekozenteststrategiëen.
staffing groep
06-01-2021 00:00