Functioneel Beheerder - Tester

B. TAKEN EN RESULTAATGEBIEDENBinnen de directie Consulaire Zaken en Visumbeleid (DCV) is het programma FOBO belast met de modernisering van de consulaire dienstverlening. In dat kader wordt veel gebruik gemaakt van de medewerkers van de afdeling Managementbureau (MB), cluster Informatie Beheer (IB). Om te zorgen dat deze projectmatige werkzaamheden niet ten koste gaan van de reguliere taken van DCV-MB-IB wordt tijdelijk (voor de duur van 6 maanden) gezocht naar een functioneel beheerder/tester. ..
ictergezocht.nl
07-01-2021 17:42