Microsoft Windows Server infrastructuur engineer met kennis van Active Directory en Exchange

Taken en resultaatgebieden:Optreden als technisch specialist voor de Windows infrastructuur;Behandelen van 2e en 3e lijns calls vooral met betrekking tot Active Directory en Exchange;Contacten onderhouden met diverse afdelingen en projectleiders;Verantwoordelijk voor het vastleggen van procedures en overdragen van kennis naar de organisatie.Achtergrond opdrachtWerkomgeving:Als Microsoft specialist wordt je ingezet voor diverse 2e en 3de lijnswerkzaamheden.
staffing groep
07-01-2021 00:00