Projectleider

Als projectleider ben je verantwoordelijk voor het plannen, organiseren, aansturen en realiseren van projecten. Het betreffen tactische projecten van verschillende afdelingen, met verschillende (technisch /inhoudelijke) onderwerpen op het gebied van informatievoorziening (IV).Je zult nauw samen moeten werken met andere afdelingen, aangezien projecten in opdrachtgeverschap bij verschillende afdelingen liggen. Je adviseert over de inrichting en aanpak van projecten op basis van analyses en je hebt te maken met verschillende schakels; zowel intern (opdrachtgevers/medewerkers) als extern (leveranciers). Je bent verantwoordelijk voor het realiseren van projectresultaten. Aan de hand van informatie uit verschillende bronnen en in nauwe afstemming met betrokkenen ben je verantwoordelijk voor het opstellen van alle relevante documenten, waaronder projectplannen.De projecten waarvoor projectleiderscapaciteit gevraagd wordt betreffen upgrades of implementatie van applicaties en alle bijbehorende projectwerkzaamheden. Denk hierbij aan het begeleiden van de laatste fase van de upgrade van het Content Management Systeem Drupal. Daarnaast gaat het om de implementatie van een Customer Relations Managementtool en surveytool voor de dienst Analyse en Onderzoek.Werkzaamheden: Voorbereiden, ontwikkelen en realisatie van IV projecten;Inrichten van de stuurgroep en stel je je projectteams samen;Werkzaamheden coördineren van in- en externe projectmedewerkers en toezicht houden op de voortgang, budget, scope, kwaliteit en onderlinge afstemming van de werkzaamheden, waaronder testwerkzaamheden;Projectrapportages verzorgen;Besluitvorming over de inhoudelijke en operationele aspecten van IV projecten verzorgen;Stakeholdermanagement;Bijdrage leveren aan het verhogen van de projectmanagementkwaliteit binnen de Kamer.
staffing groep
07-01-2021 00:00