Senior Werkplek Specialist SCCM/MECM

We zijn op zoek naar een senior Werkplek specialist SCCM/MECM 3e lijn die breed ingezet kan worden binnen het Team RWO DEV team. De betreffende kandidaat moet minimaal voldoen aan de gestelde harde eisen zoals aangegeven om direct ingezet te kunnen worden op projecten en in de lijn. Daarbij dient de kandidaat onder zeer hoge druk kunnen presteren. De kandidaat moet in staat zijn parate kennis en ervaring direct toe te passen in de praktijk. Het wordt dan ook verwacht dat de kandidaat zelfstandig direct aan de slag kan gaan. De senior werkplek specialist wordt o.a. ingezet t.b.v.:Bouw & Beheer van de DWR werkplek Rijkswerkomgeving in een grote klantomgevingen ca. 50.000 werkplekken & devices met expertise van SCCM/MECM en Microsoft applicaties (on premise & Cloud) Ivanti Workspace manager en Automation Manager & Citrix XenApp en XenDesktop Achtergrond opdracht: WERKOMGEVINGDe drukke werkzaamheden van de huidige werkplek specialist 3e lijn voor zowel projecten als beheer maakt de inzet van een specialist noodzakelijk. In goed overleg tussen de Werkplek specialist 3e lijn en infrastructuur specialist worden afspraken gemaakt voor verdeling van taken en verantwoordelijkheden. DE AFDELING/ TeamDe Werkplek specialist 3e lijn wordt gepositioneerd binnen het RWO DEV team. Daarnaast wordt de Werkplek specialist 3e lijn ook gedetacheerd naar één of meer projecten onder leiding van een projectleider. Afhankelijk van de taken waarvoor de werkplek specialist wordt ingezet is hij verantwoording schuldig aan de Team Manager RWO DEV of projectleider.
staffing groep
07-01-2021 00:00