Transitie Manager

Deze opdracht bestaat uit het Gevraagd en ongevraagd adviseren van het management FABK. Dit adviseren bestaat zowel uit brainstormen als begeleiden van sessies met de teams, met als doel enerzijds project denken te implementeren en succesvol te worden en anderzijds visueel management te implementeren inclusief gedragenheid vanuit de gehele organisatie te creëren. Gezien de huidige ontwikkelingen zal IT binnen de op te leveren veranderkaart een grote rol krijgen, deze ontwikkelingen zullen ook integraal meegenomen moeten worden. Betrokkene zal zijn/haar werkzaamheden uitvoeren vanuit zijn/haar (IT)verandermanagement, projectmanagement en procesmanagement kennis. Daarbij kijkt betrokkene met een waardevrije frisse blik naar FABK/Defensie.Concreet op te leveren producten o.a:Ontwikkelen veranderplan inclusief een communicatieplan en regie daarop.QuickwinsCoachen management FABK in de verandering.Organiseren en begeleiden van heidagen en workshopsGeven van verandertrainingenOpzetten van verbeterde besturing waarin project en lijn sturing geïntegreerd worden.Achtergrond opdracht1.FABK zal in de periode 2021-2025 in transitie zijn naar FABK 3.0 waarbij de bedrijfsvoering en organisatie aangescherpt zullen worden om te komen tot een wendbare, lean en continue verbeterende organisatie met een nog betere dienstverlening naar onze klanten en een sterkere positie binnen defensie.2. Om bovengenoemde transitie succesvol vorm te geven is binnen FABK extra capaciteit en expertise nodig op het gebied van (IT)verandermanagement. Op termijn (1-3 jaar) is voorzien dat deze verander expertise belegd wordt bij een van de 2 projectmanagers die binnen de nieuwe formatie zijn voorzien. Deze is echter nog niet aangenomen in vaste dienst. Tot de tijd dat deze in vaste dienst komt bestaat er daarmee de behoefte voor tijdelijk extra capaciteit om de benodigde veranderingen.Organisatorische context en cultuurDOSCO/FABK is het kenniscentrum op het gebied van (financiële)administratie -en beheer binnen Defensie, levert financiële, douaneenfiscale diensten en is de financiële ketenregisseur van ‘behoeftestelling tot betaling’. Het FABK is de verantwoordelijke voor kwalitatief goed financieel beheer binnen de Defensieorganisatie.Bijzonderheden/extra toelichtingDe mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd gerelateerde werkzaamheden zal moeten uitvoeren ihkv de uitvoering van de veranderkaart. Dit zal altijd in overleg met het FABK management zijn.
staffing groep
07-01-2021 00:00