C# ontwikkelaar in een grote internationale organisatie

Deze organisatie uit regio Rotterdam werkt al ruim 15 jaar met 35 man aan software voor de openbare ruimte. Alles wat in de openbare ruimte staat, zoals bomen en lantaarnpalen, worden door middel van deze software uiterst gedetailleerd in kaart gebracht. Aan de hand van deze inzichten is het voor de klant duidelijk wanneer er bijvoorbeeld onderhoud nodig is. Het grootste deel van de klanten bestaat dan ook uit overheid en gemeenten.  Wat de kracht achter deze partij is, is de combinatie van adv..
ictergezocht.nl
08-01-2021 16:48