Recruiter 2fte

Wij zoeken twee ervaren krachten om op tactisch/planmatig en operationeel niveau invulling te geven aan onze recruitment- en arbeidsmarktcommunicatie activiteiten in 2021. Je begeleidt W&S procedures als recruiter (i.s.m. p-adviseur. De P-adviseur heeft regierol maar veelal blijkt daarnaast (operationele) expertise op gebied van recruitment nodig). Je bent bij relevante arbeidsmarkt-evenementen aanwezig en in sommige gevallen organiseer je ze mee (bijvoorbeeld een inhouse dag). Je zorgt voor het continueren van in gang gezette verbeteringen recruitment en arbeidsmarktcommunicatie, zoals actualisatie corporate branding, deelnemen& bijdragen aan redactie-overleggen departement (o.a. LinkedIn redactieoverleg), AMC community, etc.Je werkt nauw samen met het huidige team Arbeidsmarkt en in het bijzonder met de recruiter en coördinator. Je zorgt voor een goede verbinding met de p-adviseurs, onze klanten, afdelingen communicatie en andere stakeholders. Maken van een plan voor recruitment en arbeidsmarktcommunicatie voor 2021 (wat is de workload voor 2021, welke doelgroepen, beurzen/evenementen, jongeren etc) Inzet op arbeidsmarktactiviteiten activiteiten gericht op D&I en jongeren/ stages en young talent (i.s.m. rijkstrainees) en o.a. verzorgen communicatie / teksten aanleveren. Je deelt je kennis met de aanwezige recruiter en HR-adviseurs zodat ook zij zicht hier weer verder in kunnen ontwikkelen. Daarnaast kan een doorontwikkeling/implementatie van tools voor w&s voor vacaturehouder en p-adviseur aan de orde zijn. 
staffing groep
08-01-2021 00:00