Technisch Architect

De technisch architect zal werkzaam zijn binnen zowel projecten van het programma “Informatie Beveiliging en Infrastructuur” als projecten voor de operationele I&A afdeling. De infrastructuur architect werkt in beginsel nauw samen met de programmamanager, de coördinator Systeem- en Netwerkbeheer, hoofd I&A, hoofd CIO office, CDO en de Enterprise Architect. Daarnaast werkt de technisch architect samen met de diverse projectleiders en projectteams.De technisch architect is verantwoordelijk voor het opstellen/aanpassen van architectuur documentatie benodigd voor het project zoals een PSA en High Level Design. Dit zal met name voor het project Upgrade Microsoft Omgevingen en het project Mobiele werkplek zijn. De technisch architect maakt een goede vertaling van de business behoeften naar de techniek en vice versa. Daarnaast dient hij/zij ervoor te zorgen dat de kennis die in de organisatie en in de projecten wordt opgedaan, wordt vastgelegd en geborgdDe technisch architect zal werkzaam zijn binnen zowel projecten van het programma “Informatie Beveiliging en Infrastructuur” als projecten voor de operationele I&A afdeling. De infrastructuur architect werkt in beginsel nauw samen met de programmamanager, de coördinator Systeem- en Netwerkbeheer, hoofd I&A, hoofd CIO office, CDO en de Enterprise Architect. Daarnaast werkt de technisch architect samen met de diverse projectleiders en projectteams.De technisch architect is verantwoordelijk voor het opstellen/aanpassen van architectuur documentatie benodigd voor het project zoals een PSA en High Level Design. Dit zal met name voor het project Upgrade Microsoft Omgevingen en het project Mobiele werkplek zijn. De technisch architect maakt een goede vertaling van de business behoeften naar de techniek en vice versa. Daarnaast dient hij/zij ervoor te zorgen dat de kennis die in de organisatie en in de projecten wordt opgedaan, wordt vastgelegd en geborgd.Achtergrond opdracht:Binnen de ACM loopt het programma ICT Infrastructuur & Informatiebeveiliging. Binnen dat programma lopen meerdere projecten en daarbinnen het project Upgrade Microsoft Omgevingen. Ondertussen gaan de ontwikkelingen vanuit de business door. Aangezien het project Upgrade Microsoft Omgevingen technisch gezien een randvoorwaardelijk project is voor een aantal projecten binnen het programma ICT Infrastructuur & Informatiebeveiliging en voor andere programma’s is het zaak om het tempo van het project te verhogen. Om dat te kunnen heeft ACM extra capaciteit nodig die middels deze inhuur wordt gerealiseerd. Dit project omvat het upgraden van de werkplekken (700) en bijbehorende servers inclusief eventuele benodigde vervanging/uitbreiding van de infrastructuur.
staffing groep
08-01-2021 00:00