Specialist applicaties PROMs & PREMs

Wat ga je doen?De RVE Kwaliteit Veiligheid & Bedrijfsvoering (KV&B) is een afdeling die de organisatie ondersteunt bij het realiseren van de doelstellingen op het gebied van Kwaliteit, Veiligheid en Bedrijfsvoering. Hoewel KV&B een ondersteunende afdeling is, is zij wel kader stellend op haar beleidsterreinen en vervult zij daarin tevens een aanjagende en monitorende rol. Daarnaast faciliteert KV&B de organisatie om kwaliteitsverbetering eigen te maken en realiseert zij de randvo..
ictergezocht.nl
11-01-2021 10:24