Business Analist GEM

Ontwikkeling en implementatie van het primair processysteem GEM, Gemeenschappelijk Executiemanagement Module. Als business analist ben je betrokken in de laatste fase van de onwikkeling en landelijke implementatie van het nieuwe primaire processysteem GEM. Je bent onderdeel van het projectteam waarbij je betrokken bent bij de migratie van het bestaande systeem naar GEM, aanspreekpunt voor businessvragen en je maakt deel uit van het testteam waarbij je onder andere specificaties en acceptatie criteria uitwerkt en RFC’s opstelt.Achtergrond opdracht; De opdrachtgever is het bureau Informatiemanagement. Bureau Informatiemanagement (IM) vormt samen met de afdeling Functioneel Beheer en de afdeling Dienstenmanagement de Informatievoorzieningsdienst (IVD). Binnen de DI werkt IM nauw samen met de overige afdelingen binnen de directie: Projecten en Programma’s en het CIO-office. De directie staat onder leiding van de CIO van DJI en ondersteunt, adviseert en faciliteert de business. Daarnaast vervult zij een belangrijke regiefunctie als intermediair tussen vraag en aanbod. Binnen Bureau Informatiemanagement werken de Informatiemanagers en de businessanalisten nauw met elkaar samen, ieder vanuit een eigen verantwoordelijkheid en expertise. De businessanalist is de spin in het web waar het gaat om het specificeren en vertalen van functionele wensen en eisen naar IV oplossingen. De businessanalist staat in nauw contact met de collega’s uit het primair proces. Je wordt onderdeel van het GEM project. Dit project heeft als doel een applicatie te implementere die de detentietermijn voor justitiabelen op de juiste manier berekent, met in achtname van alle geldende wetgeving en rechtelijke uitspraken. Dit project kent een lange geschiedenis. Recent is vastgesteld dat de specificaties nauwkeuriger moeten worden beschreven, om interpretatieverschillen te voorkomen. Als Business Analist werk je samen met de Product Owner en andere collega's om dit te realiseren. Taken: Je maakt impactanalyses; Je stelt complexe business cases op; Je analyseert en adviseert over bedrijfsprocessen en beleid en de effecten daarvan op (bestuurlijke) informatievoorziening; Je neemt de leiding tijdens de vraagarticulatie van de business en doet voorstellen voor de gewenste informatievoorziening; Je voert zelfstandig, en in overleg met de business, onderzoek uit naar de haalbaarheid en impact van de functionele behoefte; Je bouwt een relevant netwerk op en onderhoudt dit voor de uitwisseling van kennis; Je bereidt samen met de informatiemanager de besluitvorming voor naar de portfolioboard (iBoard) op hoofddirectieniveau; Je detecteert en analyseert ontwikkelingen (wetgeving, technologie, bedrijfsvoering, organisatie) en vertaalt deze naar consequenties voor de informatievoorziening van bedrijfsonderdelen; Je stelt onderzoeksrapporten, probleemanalyses, presentaties en annotaties op en overlegt met verschillende specialismen; Je stemt je bijdrage af met deskundigen en specialisten met verantwoordelijke directeuren en lijnmanagers, vertegenwoordigers van het departement of ketenpartners; Je adviseert de businessmanagers, informatiemanager, de Chief Information Officer (CIO) over beleidskaders, standaards en richtlijnen voor de inrichting en besturing van de informatievoorziening en –huishouding.
staffing groep
12-01-2021 00:00