Python Ontwikkelaar

Deze opdrachtpilot vindt plaats binnen DMO/JIVC bij de afdeling Informatie en Veiligheid. Binnen deze afdeling is een Dev-Ops team in ontwikkeling verantwoordelijk voor het ontwerp, ontwikkeling en onderhoud op OSINT applicaties die binnen JIVC zijn ontwikkeld. Dit wordt op een Agile methode uitgevoerd. Het betreft hier een veilige/vm omgeving (windows/ubuntu) waarbinnen wordt gezorgd dat er OSINT kan worden bedreven op een veilige wijze en nieuwe applicaties (open source / python based) worden toegevoegd en onderhouden. Nauwe samenwerking met security en beheer collega's is cruciaal. We zoeken een zelfstartende developer. Een concrete Python casus maakt onderdeel uit van het selectietaject. Thema: webscrapingAchtergrond opdrachtJe wordt als (lead)developer in nieuw op te richten dev-ops team geplaatst waarbij je met een agile mindset werkt aan de ontwikkeling van een OSINT platform. Veilige, niet herleidbare oplossingen ontwikkel je in samenwerking met de opdrachtgever(s), dit zullen vaak product owners zijn. Je bent een teamplayer en hebt een attitude dat er elke dag verbeteringen worden bedacht en doorgevoerd, Cyber security is key, hiertoe werk je vaak en graag samen met de betreffende afdelingen waarmee we altijd een stapje voorlopen op de vereiste maatregelen.Organisatorische context en cultuur´╗┐JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT organisatie, die de Defensie onderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.Bijzonderheden/extra toelichtingDe mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt.
staffing groep
12-01-2021 00:00