Functioneel beheerder / Acceptatietester

Voor de afdeling Functioneel Beheer zoeken we in de portefeuille Straf een (gebruikers)acceptatietester met minimaal 3 jaar ervaring. Doel van de opdracht is om in een agile/ scrum omgeving GAT taken uit te voeren. De ontwikkeling vindt plaats bij een externe leverancier. Werkzaamheden zijn: het opstellen van teststrategie, testbeleid, testplan, testscripts en testgevallen acceptatietest, het organiseren en uitvoeren van de acceptatietest, het vastleggen en bespreken van bevindingen uit de acceptatietest en het opstellen van testverslag en advies.Achtergrond opdracht:IVO werkt aan de digitalisering van de Rechtspraak. Bestaande systemen worden continu aangepast aan de behoefte van de klant en wetgeving en nieuwe systemen worden ontwikkeld. De portefeuille Straf heeft diverse projecten in de portfolio, vaak met afhankelijkheden in de strafrechtketen. De afdeling Functioneel Beheer bij IVO Rechtspraak is onder andere verantwoordelijk voor de organisatie en het uitvoeren van gebruikersacceptatietesten (GAT). Gebruikers bevinden zich hoofdzakelijk binnen de Rechtspraak organisatie.
staffing groep
13-01-2021 00:00