Technisch Applicatiebeheerder

DUO vraagt om een (Technisch Infrabeheer / Technisch Applicatiebeheerder) binnen het team welke verantwoordelijk is voor Data Management Tooling. Het team, DMT, verzorgt de installatie en het technisch beheer van data management tooling waaronder, IDQ, Tableau, PowerBI, Powercenter en SAP BO. De technisch beheerder moet bij veranderende informatievoorziening controleren of het geleverde producten voldoen aan de gevraagde kwaliteit. Daarnaast wordt verwacht dat de beheerder goed afstemt met de af..
ictergezocht.nl
13-01-2021 17:57