Technisch Applicatiebeheerder

DUO vraagt om een (Technisch Infrabeheer / Technisch Applicatiebeheerder) binnen het team welke verantwoordelijk is voor Data Management Tooling. Het team, DMT, verzorgt de installatie en het technisch beheer van data management tooling waaronder, IDQ, Tableau, PowerBI, Powercenter en SAP BO. De technisch beheerder moet bij veranderende informatievoorziening controleren of het geleverde producten voldoen aan de gevraagde kwaliteit. Daarnaast wordt verwacht dat de beheerder goed afstemt met de afdeling datamanagement (de business) zodat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid bestaat voor de dienst als geheel.Achtergrond opdracht: Omdat gegevensmanagement steeds belangrijker wordt binnen DUO, wordt ook het technisch beheer van de gebruikte data management tooling steeds omvangrijker. Hiervoor is een specifiek team in het leven geroepen. Afstemming tussen business en techniek is cruciaal, waarin van de kandidaat een actieve en constructieve bijdrage wordt verwacht. 
staffing groep
13-01-2021 00:00