Vulnerability scan

Aanleiding van de opdracht is de situatie zoals die is ontstaan bij de gemeente het Hof van Twente waarbij de da data van deze organisatie is gegijzeld. De gemeente wenst, om een vergelijkbare situatie als bij het Hof van Twente te voorkomen, een analyse op de kwetsbaarheid van haar IT-infrastructuur en haar software. De analyse moet tevens inzicht geven in de (on)mogelijkheden om, in geval van een kritisch incident, hier adequaat op te kunnen reageren. Omschrijving van de gevraagde dienstHet onderzoek behelst de bedrijfskritische diensten van de Gemeente. Hierbij moet gedacht worden aan processen en applicaties in het sociaal domein, burgerzaken dienstverlening en reisdocumenten, de leefomgevingen en bedrijfsvoering. Binnen deze domeinen dient u te denken aan o.a. de applicaties Mozard, Zorgnet, Suwinet, Key2Burgerzaken, Digid, Openwave, Key2Financiën en de digitale werkplek in de beschouwing te worden meegenomen.De mogelijke Fysieke locaties zijn op te vragen.Beschrijving van de vorm van het resultaat Een analyse van de technische kwetsbaarheden (penetratiemogelijkheden) en adviesrapport op de IT-infrastructuur, software en processen van de Gemeente op onderdelen zoals beschreven in de opdracht aangevuld met de mogelijke consequenties van inbreuk op de kwetsbaarheid. Belangrijk hierbij is dat de focus moet liggen op de techniek en mogelijke inbreuk die hierop heeft plaatsgevonden en minder op de organisatorische invulling hiervan. 
staffing groep
13-01-2021 00:00