Adviseur Risico Management

De verslaglegging van dreigings-, risico- en (privacy-)impactanalyses, moet na een periode van verslaglegging in staat zijn om zelfstandig dergelijke trajecten te organiseren.Het adviseren t.a.v. risicomanagement bij majeure IV-ontwikkelingen en -projecten.Het periodiek opstellen van rapportages over risicomanagement t.b.v. dienstonderdelen en de departementsleiding.Het mede opstellen en onderhouden van beleids- en uitvoeringsplannen t.b.v. de BZ-brede risicomanagement van BZ.Het begeleiden van en het mede opstellen en onderhouden van uitvoeringsplannen t.b.v. de risicomanagement bij de dienstonderdelen van BZ.Ontwikkelen en evalueren van departementaal beleid en normenkaders op het gebied van informatievoorziening en communicatie (IV) op het aspectgebied risicomanagement.Het, vanuit regieperspectief, adviseren over risicomanagement vraagstukken bij strategische beleids- en innovatietrajecten op IV-gebied in samenwerking met andere IV-medewerkers en de dienstonderdelen van BZ.Adviseren over desbetreffende risicomanagement onderwerpen t.b.v. de deelname van de CIO en overige leden van de departementsleiding aan departementale, interdepartementale en internationale overlegfora op IV-gebied.Proactief werken aan optimalisatie van de risicomanagement en privacy processen bij BZ. Gegeven de doelstellingen van het project Olympia ligt het zwaartepunt bij de informatiebeveiliging van de kritische systemen van BZ.Totaaloverzicht over het gehele risicomanagement en privacy voortgang hebben, dit totaaloverzicht actief beheren en hierover kunnen rapporteren.Monitoring van de voortgang van risicomanagement en privacy trajecten.Het abstractieniveau is conceptueel en logisch.Achtergrond opdrachtDe adviseur is lid van het BZ Cyber Security Centre en werkt mee aan het project Olympia dat tot doel heeft om de opmerkingen van de Algemene Rekenkamer ten aanzien van de informatiebeveiliging van kritische systemen weg te werken. Naast het project Olympia levert deze adviseur ook een bijdrage aan het BZ brede risicomanagement voor informatiebeveiliging.De adviseur is in staat om zowel op macroniveau (SG, pSG) en microniveau (directie, RSO, post) te opereren.Concrete, juiste, tijdige en volledige adviezen en rapportenToekomstgerichte realistische adviezen en beleidsvoorstellen vanuit een integraal IV-perspectiefTijdige, juiste en volledige verantwoordingsinformatie aan het management (voortgangsrapportages, planningen, etc.)
staffing groep
18-01-2021 00:00