Functioneel Beheerder

Vanuit Agentschap Telecom te Groningen is binnen de afdeling SPA-beheer behoefte aan een functioneel beheerder. Het betreft het beheer van een nieuw op te leveren zaaksysteem (Rijkszaak van Dictu, in Pega) die het uitvoeringsproces gaat ondersteunen. Het project werkt via de agile/scrum methodiek. Gedurende de tijd zal de focus van de activiteiten verschuiven van een sterke nadruk op een ontwikkel- en testfase naar meer reguliere beheeractiviteiten. De werkzaamheden omvatten: Bijdrage aan de uit..
ictergezocht.nl
18-01-2021 17:59