Agile Tester

We zijn op zoek naar een Agile tester, die als hoofdtaak heeft om testtrajecten te automatiseren voor de Rijkswerkomgeving (met de componenten Windows 10, Microsoft applicaties, RES en Citrix).De Agile tester maakt gebruik van het testbeleid van SSC-ICT. De faseringen die hierin voorgeschreven worden zijn de Quickscan, de toolselectie, het plan van aanpak en de daadwerkelijke realisatie van het traject. Alle trajecten worden in eerste instantie opgepakt als een Proof of Concept. Dit om daadwerkelijk te bepalen of testautomatisering toegevoegde waarde heeft.Naast deze aanpak moet de tester in staat zijn om een beheerbaar framework van testscripts op te zetten en te onderhouden en hier over te rapporteren.Wij zijn op zoek naar een tester die de volgende aanpak kent en kan toepassen.Mogelijke taken:Opstellen QuickscanOpstellen Plan van AanpakOpstellen van geautomatiseerde testscriptsRapporteren over de testresultatenBeheren en aanpassingen van geautomatiseerde testscripts voor nieuwe releasesBevindingenbeheerDeelnemen aan project opleggenDe drukke werkzaamheden van de huidige tester voor zowel projecten als beheer maakt de inzet van een tester noodzakelijk. In goed overleg tussen de tester en andere infrastructuur specialisten worden afspraken gemaakt voor verdeling van taken en verantwoordelijkheden.Achtergrond opdrachtWerkomgevingDe drukke werkzaamheden van de huidige Agile Tester 3e lijn voor zowel projecten als beheer maakt de inzet van een specialist noodzakelijk. In goed overleg tussen de Agile Tester 3e lijn en infrastructuur specialist worden afspraken gemaakt voor verdeling van taken en verantwoordelijkheden. De Afdeling / TeamDe Agile tester 3e lijn wordt gepositioneerd binnen het RWO DEV team. Daarnaast wordt de Agile Tester 3e lijn ook gedetacheerd naar één of meer projecten onder leiding van een projectleider. Afhankelijk van de taken waarvoor de werkplek specialist wordt ingezet is hij verantwoording schuldig aan de Team Manager RWO DEV of projectleider.
staffing groep
19-01-2021 00:00