Projectleider Corporate Planning & Controle

AchtergrondDe opdrachtgever is een toonaangevende universiteit met ruim 30.000 studenten en bijna 3.000 medewerkers. De universiteit bestaat uit zeven faculteiten, twee instituten en een professional services organisatie. Het onderzoek en het onderwijs worden internationaal hoog gewaardeerd. Dit is terug te zien in de studentengemeenschap, die maar liefst 114 nationaliteiten omvat.De opdrachtgever stimuleert internationale netwerken en de vorming van strategische allianties (bijvoorbeeld samenwerking met Universiteit Leiden en TU Delft) op tal van gebieden rond onderwijs, onderzoek en valorisatie. AfdelingDe afdeling Corporate Planning & Control (hierna "CPC" genoemd) is onderdeel van de Algemene Bestuursdienst (ABD) van de opdrachtgever. De belangrijkste opdracht van CPC is het bewaken, signaleren en adviseren over de (financieel economische) gezondheid van de gehele instelling. Daartoe verzamelt, ordent, analyseert, ontsluit en rapporteert zij informatie (financieel en niet-financieel) ten behoeve van het ondersteunen van bestuurlijke besluitvorming.Achtgrond opdrachtVanuit CPC en organisatieonderdelen is de wens dat er in 2021 een geautomatiseerde begrotingstool moet komen. Een tool die het begrotingsproces automatiseert met als doel de doorlooptijd van het begrotingsproces beter te benutten en anders in te richten. Het moet zorgen voor de volgende resultaten;Vergroten van de effectiviteit en efficiency van het begrotingsprocesReductie van de foutgevoeligheid, technische handmatige werkzaamhedenZorgdragen voor juiste, tijdige en volledige informatievoorziening ter advisering van het CvB en stakeholdersMeer tijd voor analyses en vooruitschrijdend inzicht voor een pro - actieve adviseringOpdracht / werkzaamhedenInventarisatie verrichten in overleg;met de controllers van diverse organisatieonderdelenmet de IT organisatieoverige betrokkenenDit moet leiden tot een voorstel van een softwarepakket, begroting en tijdsplanning om de volgende stap naar een implementatie te kunnen maken.
staffing groep
19-01-2021 00:00