Omgevingsmanager - Rotterdam

HERCOR BV Voor een eindklant zijn wij op zoek naar een OmgevingsmanagerStartdatum: 15-2-2021Einddatum: 1-10-2021Uren per week: 36Locatie: RotterdamKandidaat is beschikbaar voor een selectiegesprek op 3 februari in de middagHet Havenbedrijf Rotterdam is actief voor heel de haven. Het Havenbedrijf Rotterdam werkt aan het versterken van de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven. De haven van vandaag én morgen. Alle (inter)nationale ondernemingen die hier actief zijn, hebben het allergrootste belang bij een bereikbare en duurzame ‘Port of Rotterdam’, die kan blijven groeien. Het Havenbedrijf biedt klanten daarom alles wat nodig is voor de vlotte en veilige doorvoer en bewerking van grondstoffen en goederen. Ook heeft het oog voor de werk- en leefomgeving in de haven én investeert het doorlopend in bestaand en nieuw havengebied.Namens HyTransPort.RTM (HyTransPort), een gezamenlijk project van Havenbedrijf Rotterdam en Gasunie, werft het Havenbedrijf Rotterdam een ervaren en ondernemende omgevingsmanager.Vanuit deze functie werk je aan het lokale / operationele / technische omgevingsmanagement rondom de civiele werkzaamheden die komen kijken bij de aanleg van een waterstofleiding. Inclusief alle bijkomende conditionerende werkzaamheden om de aanleg van de waterstofleiding te faciliteren. Je adviseert de organisatie daarbij onder meer over de belangrijkste issues die bij stakeholders leven en de aanpak om deze issues beheersbaar te houden. Dit doe je vanuit het team techniek in nauwe afstemming met het SOM/COM team en de overige onderdelen van het project. Je bent daarbij gewend om kwalitatief hoogwaardig werk af te leveren en te werken onder tijdsdruk.KenmerkenHyTransPort bevindt zich in de functionele specificatie fase. Naar verwachting neemt vanaf heden het omgevingsmanagement verder toe. Dit zal voor een steeds groter deel in de operationele sfeer liggen maar er blijven ook strategische issues spelen. Aan jou de opdracht om een communicatie- en omgevingsmanagementplan op te stellen voor de juiste organisatorische inrichting van operationeel / technisch omgevingsmanagement binnen HyTransPort. In dit plan dient o.a. inzichtelijk worden gemaakt wat de actuele stand van zaken is omtrent omgevingsmanagement. Hierbij dienen alle lopende (en komende) issues in kaart te worden gebracht met bijbehorende stakeholders, contactmomenten, prioriteiten etc. Deze basis moet zo snel mogelijk op orde gebracht worden om van hieruit verder te kunnen bouwen. Dit overzicht laat ook zien welke issues strategisch zijn en welke meer technisch/operationeel. Daarmee biedt het houvast om te bepalen waar binnen HyTransPort een issue belegd wordt en wie er verantwoordelijk voor is. Bovendien borg en continueer je het omgevingsmanagement van HyTransPort. Jij zorgt ervoor dat de contacten goed blijven en dat bestaande en nieuwe issues tijdig de juiste aandacht krijgen.StrategischHet begeleiden en sturen op het proces van voorbereiding, verdieping en inleving in de lokale stakeholders en de issues is essentieel om proactief in te kunnen spelen op de ‘omgeving’ zodat eisen en wensen tijdig verankerd worden in het project.OperationeelHet omgevingsmanagement van het project HyTransPort Rotterdam heeft betrekking op civiele werkzaamheden rondom de aanleg van een waterstofleiding inclusief alle bijkomende conditionerende werkzaamheden om de aanleg van de waterstofleiding te faciliteren.Opdracht beschrijving/belangrijkste werkzaamheden:Het Havenbedrijf Rotterdam werft namens het project HyTransPort Rotterdam een omgevingsmanager. De omgevingsmanager is onderdeel van het Omgevingsteam. Dit team maakt onderdeel uit van het overkoepelende team Techniek.De kerntaken worden verricht in overleg met het team Techniek en omgevingsmanagement en bestaan globaal uit:Stakeholdermanagement, gesprekken vastleggen en terugkoppelen binnen de interne organisatie;Aanspreekpunt voor de omgeving en interne organisatie;Bijdragen aan de vraagspecificatie/voorwaarden ten behoeve van diverse contracten (aansluitovereenkomsten, Gebruiksovereenkomst, terugname erfpacht-/huurterreinen etc.)Opstellen en updaten de omgevingsmonitor (voortgangsindicator stakeholderissues);Procesbegeleider / aanspreekpunt aannemer tijdens de realisatiefase voor de onderstaande processen:Toetsen van werkplannenAfstemming met risicomanager en Contract beheersteamBouwcommunicatieAfstemming faseringsplan aansluitingen (op-/nabij terminals)Raakvlakmanagement projecten derden ,VerkeersmanagementVergunningenmanagement, Kabels & leidingen, Flora & Fauna.Aanvraag eisen :Opleiding HBO of universiteit, civiele techniek, (technische) bedrijfskunde, bouwkunde, communicatie of bestuurskunde.Minimaal 5 jaar ervaring in de rol van omgevingsmanager in de voorbereiding- en realisatiefase van een infraproject en/of pijpleidingproject binnen integrale projectmanagement teams.Aantoonbare ervaring met zowel de ‘zachte’ (stakeholdermanagement en communicatie) als ‘harde’ facetten van omgevingsmanagement in de realisatiefase zoals conditionering, vergunningen en beperken van hinder;Ervaring met het opzetten en bijhouden van een stakeholderdossier en belangenanalyse;Ervaring in het zelfstandig overleggen en samenwerken met (andere) overheden, belangengroeperingen, bedrijven en marktpartijen;Ervaring met ophalen van eisen en wensen van stakeholders (Klanteis specificaties) en de vertaling daarvan richting eigen projectteam;Ervaring binnen de logistieke sector en of haven gerelateerde projecten is een pre.Bekendheid en netwerk in het Rotterdams havengebied is een pré,Ervaring met soortgelijke projecten is een préKennis van de UAV-gc contractvormen (E&C, D&C en SCB)Algemene kennis op het terrein van relevante wetgeving (Milieu, Ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, flora en fauna) en projectmanagementIn bezit van VCA-VOL of in staat om binnen 2 maanden na startdatum te overleggenCompetenties:Teamplayer met inlevingsvermogen en in staat medewerking te verkrijgenBrede en strategische blik (kijkt verder dan alleen de “eigen discipline”)Sociaal en communicatief vaardigAanspreekbaar en dienstverlenendPraktisch met gevoel voor verschillende belangenOndernemend en verbindendGestructureerd denken en werkenKwaliteits- en organisatiebewustAanvraag sluit op 29-1-om 11:30 uurAlleen als uw werkervaring overeenkomt met de aanvraag, ontvangen wij graag uw:- CV (word-document), maximaal 5 pagina's en geen logo;- Motivatie;- 2 referenties van een van de laatste relevante opdrachten (referenties worden pas na toestemming gebeld);- Uurtarief (indicatie);- Beschikbaarheid en geboekte vakanties;- Onder vermelding van vacaturenummer: 20012(goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift).U kunt uw gegevens sturen naar john@hercor.nl of bellen: 0174-235150.HerCor BV, Hoek van Holland. John van Herp 0174-235150john@hercor.nlof klik direct hieronder op de knop Reageren
hercor
20-01-2021 12:00