Sr. Inspire ontwikkelaar, Apeldoorn

In de context van het dienstonderdeel Centraal Administratieve Processen, aandachtgebied Ontvangen en Mededelen, vindt momenteel een vernieuwingsslag plaats. Het project Multikanaal Mededelen 2.0 (MKM2.0) behoort bij de speerpunten van de vernieuwingsage...
it-contracts
20-01-2021 17:32