Tester

Als tester werk je in een team waar je met name ingezet wordt voor de systeem integratie test, integratie regressie test en testondersteuning voor ketentesten voor O&M. Je komt in een team waarin de onafhankelijk van elkaar geteste applicaties nu in samenhang worden getest. Dit betekent dat je makkelijk en duidelijke communiceert om zo efficiënt en effectief mogelijk te testen. De integratie testen voer je waar mogelijk direct geautomatiseerd uit via Robot Framework. Doordat je in een omgeving werkt met veel geïntegreerde applicaties (op verschillende platformen), kom je in een complexe omgeving waarin je snel je weg moet kunnen vinden.In de context van Ontvangen en Mededelen vindt momenteel een vernieuwingsslag plaats. De projecten Multikanaal Ontvangen (MKO) en Multikanaal Mededelen 2.0 (MKM2.0) heeft als doel om het hart van de huidige procesverwerking-, transformatie en document opmaakmodules te vervangen. Het huidige landschap dient vooralsnog de productie te ondersteunen, vanaf volgend jaar zal een lang lopend migratietraject de transitie van het oude naar het nieuwe landschap mogelijk maken. In dit kader zijn we op zoek naar een ervaren senior tester. Deze zal kennis moeten nemen van het huidige landschap met de daar ontwikkelde testen en ingezette standaard tooling. Het borgen /continueren hiervan valt onder de werkzaamheden. Daarnaast zal op basis hiervan de gevraagde senior tester een actieve bijdrage moeten leveren in het (mede) bepalen van de teststrategie t/m het vormgeven /uitvoeren van de te automatiseren testen. Hierin zal samengewerkt worden met de testers uit he team en de testregiseur binnen O&M. Er wordt gewerkt volgens de Agile /Safe. We zijn op zoek naar teamplayer met meer dan voldoende kennis en ervaring van het inrichten, opzetten en uitvoeren van testen en geautomatiseerd testen in een Agile/Safe omgeving. Hij /zij is goed in staat om snel kennis op te bouwen, maar vooral ook te delen. Van de senior tester wordt verwacht dat hij de zittende testers eventueel meeneemt en opleidt in de nieuwe wijze van testen.Kortom een uitdagende opdracht waarin gevraagd wordt om van operationeel t/m strategisch niveau te kunnen schakelen. Je hebt kennis en ervaring met integratietesten inclusief Functionele Acceptatietesten. Doordat je je testen direct in een testautomatiseringstool maakt, is ervaring met testautomatisering een voorwaarde.Achtergrond opdrachtHet applicatiedomein Ontvangen en Mededelen (O&M) omvat alle applicaties die binnenkomende en uitgaande informatiestromen (papier én digitaal) van de Belastingdienst verwerken en/of routeren. Populair gezegd is O&M de digitale postkamer van de bedrijfsprocessen bestaande uit Aangifte, Aanslag, Inning, Gegevens, Douane en Toeslagen. Ten behoeve van de vele informatiestromen is er binnen O&M sprake van informatie-uitwisseling tussen diverse O&M applicaties.
staffing groep
20-01-2021 00:00