Third Party Manager / Service Manager

Je zorgt ervoor dat de kwaliteit van onze dienstverlening die is uitbesteed steeds voldoet aan de vraag van onze klanten (Primair Onderwijs in Nederland). Je voert regie over de gemaakte contractafspraken én over de interne processen bij VfPf waarbij je streeft naar verbetering van de dienstverlening. Je vervult hierbij een proactieve en sturende rol. Denk hierbij aan diensten op het gebied van duurzame inzetbaarheid en samenwerkingsverbanden met partners op het terrein van HR, re-integratie be..
ictergezocht.nl
02-02-2021 12:27