Architect

Het betreft een extern adviesrapport met gedetailleerde architectuur en technologie informatie voor de Duurzame Informatie Architectuur voor Regelhulpen. Planning van oplevering adviesrapport:De doelstelling is om in Q4 2020 een extern adviesrapport te krijgen over deze ICT aanpassing voor Regelhulpen waarmee een geschikte leverancier geselecteerd kan worden.Achtergrond opdrachtBij het Servicecentrum Regelhulpen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) worden in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Regelhulpen ontwikkeld voor ondernemers. Regelhulpen zijn interactieve vraagbomen die de ondernemers helpen bij het ontrafelen van complexe wet- en regelgeving. Door het inzetten van een Regelhulp wordt de regeldruk voor zowel overheden als de ondernemers aanzienlijk verlaagd. Huidige en toekomstige situatie: De URL die Regelhulpen gebruiken zijn gebaseerd op een hoofddomein- en een sub-domeinnaam.Momenteel worden Regelhulpen door twee leveranciers ontwikkeld/geconfigureerd. Leverancier A maakt gebruik van de hoofddomeinnaam. Een Regelhulp van leverancier A heeft de dan ook de volgende URL structuur: www.regelhulpenvoorbedrijven.nl/Leverancier B daarentegen maakt gebruik van een sub-domeinnaam. Voor een Regelhulp van leverancier B is destijds gekozen voor de volgende URL structuur: rvo.regelhulpenvoorbedrijven.nl/ Het gebruik van twee verschillende URL-structuren geeft geen eenduidig en consistent beeld van het product Regelhulpen. Toekomstige situatie: Het doel is om Regelhulpen via een eenduidige en consistente URL-structuur aan te bieden aan de doelgroep (ondernemers en medeoverheden). Dit maakt de communicatie voor alle doelgroepen ook helder en transparant. De gewenste URL structuur voor ALLE Regelhulpen moet worden: www.regelhulpenvoorbedrijven.nl/Het hoofdomein wordt nu alleen door leverancier A gebruikt, voor Regelhulpen die zij hebben ontwikkeld.Daarnaast in het kader van voorkoming vendor-locking, multi-vendor gedachte en opendata wil RVO haar informatie architectuur voor Regelhulp verduurzamen. Regelhulpen moeten door meerdere leveranciers ontwikkeld kunnen worden en makkelijk kunnen aansluiten op ons hoofddomein.Concreet gaat het om het realiseren van één ingang (1 voordeur) voor alle Regelhulpen;Het realiseren van 1 webserver (ook 1 voordeur genoemd in dit document) voor hoofddomein van Regelhulpen. Hiermee moeten alle Regelhulpen de volgende URL structuur hebben: www.regelhulpenvoorbedrijven.nl/. Alle andere URL structuren moeten aangepast worden zodat het naar de juiste pagina verwijst.De webserver moet voorzien zijn van een PKI Overheid certificaat.Het implementeren van PIWIK voor gebruikersstatistieken en rapportages op de voordeur (webserver). PIWIK is binnen RVO de standaard voor gebruikersstatistieken.Er moet een centrale mailserver beschikbaar zijn waar geautoriseerde Regelhulp leveranciers gebruik van kunnen maken om adviesrapporten te mailen.Voor nu moet het hoofddomein doorwezen worden naar een specifiek NTB URL. Op termijn moet bij het hoofddomein de mogelijkheid bestaan om een website te bouwen op basis van een hedendaagse CMS.Mogelijkheid om in de toekomst PIWIK te koppelen aan de interne RVO SAAS BI tool.Mogelijkheid om een algemene dashboard voor Regelhulpen te ontwikkelen voor specifieke management rapportages.Gevraagd wordt om een extern adviesrapport op de toekomstige duurzame informatie architectuur van Regelhulpen waarmee een geschikte leverancier geselecteerd kan worden. Bij het Servicecentrum Regelhulpen is het team beschikbaar om aanvullende vragen hierover te beantwoorden.* Het betreft een strippenkaart aanvraag van 150 uur voor 2 maanden. 
staffing groep
04-02-2021 00:00