HR-adviseur

De kandidaat zal de volgende werkzaamheden gaan uitvoeren: Als HR-adviseur ben je onderdeel van het HR-adviesteam. Dit team waarborgt dat HRgesprekspartner is voor de verschillende niveaus (bestuur, management en medewerkers) en dat er voor elk type gewenste HR-ondersteuning en –advies en adequate adviescapaciteit en – kwaliteit aanwezig is. Als HR-adviseur adviseer, ondersteun en begeleid je de DVOM met betrekking tot de ontwikkeling van beleid en de toepassing van instrumentarium op het gebied van HR. Je geeft advies aan het management inzake personele en organisatorische aangelegenheden. Daarnaast ondersteun je de leidinggevenden ook in praktische zin bij de diverse HR-taken die de leidinggevenden hebben. De uitwerking en advisering over het te voeren personeelsbeleid is gebaseerd op de CAO Rijk, personeelsreglement, het departementale personeelsbeleid en de beleidsrichtlijnen van het OM. Je kunt nieuwe informatie goed tot je nemen en toepassen in de praktijk. Je bent resultaatgericht zonder de details en de organisatie waarvoor je werkt uit het oog te verliezen. Je kunt goed analyseren en bent je bewust van de omgeving en organisatie waarbinnen je werkt. Je bent proactief en samenwerkingsgericht en je bent bereid samen met je collega’s en leiding te werken aan de doorontwikkeling van de DVOM. Samenwerken en discipline zijn belangrijke competenties om in deze functie succesvol te kunnen zijn. Je bent in staat om je werk zowel op korte als lange termijn te plannen en organiseren en de voortgang hiervan te controleren.Beschrijving directie/afdeling Sectie bedrijfsvoering De HR-adviseur maakt deel uit van de sectie bedrijfsvoering van de DVOM. Dit is een multidisciplinair team dat het MT en leidinggevenden (integraal) adviseert en faciliteert bij vraagstukken op terrein van organisatieontwikkeling, communicatie, HR en processen. HR-adviesteam Het HR-adviesteam bestaat uit een senior HR-adviseur, drie HR-adviseurs, een junior HRadviseur, een HR-ondersteuner en een casemanager verzuim. Dit team geeft met veel enthousiasme en inzet ondersteuning aan het bestuur, management en medewerkers van de DVOM. Dit team waarborgt dat HR-gesprekspartner is voor de verschillende niveaus en dat voor elk type gewenste HR-ondersteuning aanwezig is.
staffing groep
04-02-2021 00:00