Medior Projectleider

Je bent als Medior Projectleider onderdeel van het projectteam Metis (Met Informatie Sturen).Taken en verantwoordelijkheden:ProcesondersteuningVerzorgt de regie tussen de opdrachtgever, gebruikers, informatiemanager en de uitvoerende (markt)partijen;Schakelt de stakeholders in en weet samenwerkingsverbanden en coalities tot stand te brengen.Informatievoorziening Levert een bijdrage aan de ontwikkeling en realisatie van strategisch beleid;Maakt analyses van de relevante context, (markt)partijen, informatie en ontwikkelingen en inventarisatie standpunten, belangen, conflicten, tegenstellingen en meningen;Vertegenwoordigt de afdeling op tactisch niveau, door o.a. te netwerken en het onderhouden van contacten.ProjectmanagementVerzorgt de inrichting en besturing van het projectteam in de verschillende fasen (voorbereiding, initiatie, verwerving, realisatie en afsluiting)Is verantwoordelijk voor het periodiek aanpassen van business cases, projectvoorstellen en het opstellen van periodieke rapportages;Regisseert en coördineert de sturing op de kwaliteit van de projectinformatie en rapporteert hierover aan het management van de Directie Informatievoorziening, opdrachtgever en stuurgroepen; Verzorgt de aansturing van de leverancier die de uitvoerende werkzaamheden verricht;Voldoet aan de kwaliteitseisen van de geleverde produkten (t.a.v. de functionaliteit, privacy, informatiebeveiliging, etc.);Zorgt bij afronding van het project voor een goede overdracht aan de beheerorganisatie.Achtergrond opdracht: De Junior Projectleider valt hiërarchisch direct onder het Hoofd afdeling Projectmanagement en Implementatie van de Directie Informatievoorziening. Je bent verantwoordelijk voor het leiden van IV-en ICT-projecten gericht op secundaire en primaire processen, dan wel organisatorische vraagstukken. Daarbij is er altijd een relatie met strategisch beleid of – doelstellingen. Je hebt regelmatig contact met de andere directies en afdelingen binnen DJI en je bent in staat om verbinding te leggen tussen informatievoorzieningen en de DJI-organisatie. In deze omgeving ben je in staat het overzicht te bewaren en structuur aan te brengen. Je hebt ervaring met projectmatig en procesgericht werken, het aansturen van leveranciers en je beschikt over goede organisatorische (en communicatieve) vaardigheden.Samen met een team lever je een bijdrage aan het behalen van de doelen van de Directie Informatievoorziening en lever je een bijdrage aan afdelingsoverstijgende ontwikkelingen. Je bevordert de samenwerking binnen en buiten het team. Je weet prioriteiten te stellen, structuur aan te brengen en samen werken te bevorderen. Tenslotte onderhoud je contacten met gebruikers en leveranciers en voert regie op de leveranciers die de werkzaamheden uitvoeren. 
staffing groep
04-02-2021 00:00