Project Management Officer (PMO)

DBV/IV van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) is op zoek naar een Project Management Officer (PMO) voor het project Vernieuwing Digitale Werkomgeving BZ.Het project werkt aan een veilige en prettige digitale werkomgeving voor een diplomatieke organisatie. De omgeving zal wereldwijd worden geïmplementeerd.De Project Management Officer is bedreven met ICT projecten en ondersteunt projecten in brede zin, zoals het zelfstandig maken van rapportages, het bewaken van processen en het verslaan van vergaderingen en organiseren van bijeenkomsten. De Project Management Officer wordt procesmatig en inhoudelijk aangestuurd door een algemeen ProjectmanagerDe volgende taken en resultaatgebieden worden onderkend:Ondersteunen bij het opstellen en bijwerken van de integrale planning in overleg met de projectmanager.Het organiseren en het maken van verslagen van stuurgroepen.Projectbeheersing door het bewaken van risico’s, issues, acties en besluiten.Monitoren van de processen zoals deze binnen het project zijn opgesteld en hierin projectmanager ondersteunen bij de sturing.Ondersteunen van efficiënte communicatie tussen verschillende stakeholders.Aanspreekpunt voor allerhande zaken en ondersteuningstaken/vragen vanuit het project.Ondersteunen bij het opstellen van de integrale planning in overleg met de projectmanager.Achtergrond opdrachtBij BZ zijn wereldwijd circa 5.000 medewerkers werkzaam, waarvan de helft op het departement, en de andere helft op vertegenwoordigingen in ca. 130 landen. Deze vertegenwoordigingen zijn verbonden in één wereldwijde ICT-infra-structuur bestaande uit diverse informatiesystemen, netwerken en communicatiemiddelen.De Directie bedrijfsvoering (DBV) ondersteunt samen met andere bedrijfsonderdelen het primaire proces van BZ. Binnen BZ is een groot aantal IV-taken gebundeld in het Informatievoorzieningscluster van de Directie Bedrijfsvoering (DBV/IV). DBV/IV regisseert o.a. de relatie tussen klanten/opdrachtgevers en leveranciers, met als doel de primaire processen van BZ optimaal te ondersteunen en de medewerkers van BZ zo flexibel mogelijk te laten werken met een eigentijdse, veilige en betrouwbare digitale werkomgeving. Om deze digitale werkomgeving te behouden en de verbeteren is het project gestart Vernieuwing Digitale Werkomgeving BZ. Als Project Management Officer maak je onderdeel uit van het team die deze vernieuwing realiseert
staffing groep
04-02-2021 00:00