Security consultant beleidsschrijver

Voor het spoor Security zoeken we we een senior Security consultant die beleid kan opstellen en implementeren als onderdeel van het werkpakket Security beleid. De senior security consultant heeft een prestatiedoelstelling om SSC-ICT security beleid op te stellen en beleid ook geïmplementeerd te krijgen binnen de organisatie. Concrete taken zijn:Samen met de belangrijkste stakeholders (o.a. CISO en security adviseurs) security beleid opstellen; Reeds goedgekeurd beleid in meer detail uitwerken in baselines en procedures en dit ingebed krijgen in de uitvoerende units;Desgewenst adviseren en ondersteuning van uitvoerende units bij de uitvoering van het opgestelde beleid. Het in projectvorm opstellen van beveiligingsbeleid gebaseerd op de (Rijks)normen kaders en de doorvertaling naar de baselines en procedures; Het zorg dragen voor een gedragen strategisch, tactisch en operationeel beveiligingsbeleid;Het integreren van het IB beleid binnen de bedrijfsprocessen;Achtergrond opdracht: SSC-ICT is er om collega’s van de Rijksoverheid het juiste ICT-gereedschap te leveren voor hun dagelijks werk. Onze klanten verwachten een beter, sneller en goedkoper SSC-ICT. Die uitdaging zijn we aangegaan: na de mobilisatiefase in 2019 is in 2020 de transitie naar een toekomstvaste, brede ICT-dienstverlener gestart, die tot en met eind 2021 doorloopt. Binnen het Transitiespoor Security zijn er diverse projecten, waaronder het werkpakket Security beleid.
staffing groep
04-02-2021 00:00