Strategisch Omgevingsmanager ATHOS

De strategisch omgevingsmanager (SOM) ATHOS werkt in het Vergunningen & SOM team en is verantwoordelijk voor het strategisch omgevingsmanagement van het project ATHOS in nauwe samenhang met het proces rond het verkrijgen van de voor het project benodigde vergunningen en andere toestemmingen en rechten. De SOM-manager onderhoudt proactief contacten met de stakeholders in de regio Noordzeekanaalgebied en werkt actief samen met collega’s van andere disciplines in het ATHOS projectteam waaronder communicatie en public affairs. Hiervoor werkt de SOM manager met het SOM plan voor ATHOS. Wat zijn je taken?De taken en verantwoordelijkheden die bij deze functie horen, zijn als volgt:Het opzetten en uitvoeren van het strategisch omgevingsmanagement van ATHOS, in samenhang met de public affairs en communicatie strategie en uitvoering.Aanspreekpunt voor prioritaire (ambtelijke en bestuurlijke) stakeholders;Eindverantwoordelijk voor alle taken, producten en verantwoordelijkheden vanuit SOM plan;Overzicht & regie houden richting externe stakeholders en consortium.Het opzetten en onderhouden van een politiek en maatschappelijk netwerk in het NZKG.Samenwerken met de diverse onderdelen van de projectorganisatie, met name binnen vergunningen OM-team en public affairs en communicatie. Input leveren aan de maandelijkse rapportage aan de stuurgroep van ATHOS in afstemming met de Project Directeur.Signaleren en managen van omstandigheden die het behalen van de projectdoelstelling kunnen beïnvloeden. Met de juiste waardering voor de risico’s maar met een bijzonder gevoel voor kansen.24-40 uur per week 
staffing groep
04-02-2021 00:00