Test Coördinator

De test coördinator maakt deel uit van een scrum projectteam. Gewenste taken die worden gecoördineerd en/of opgepakt op het gebied van: in kaart brengen benodigde testen, testplan opstellen inclusief procesafspraken, planning maken, testscripts ontwikkelen, testers selecteren, gestructureerde uitleg en begeleiding testers, Testrapport na elke test opleveren, afstemming met leverancier, Product owner, enz. Indien nodig zal de test coördinator ook mee kunnen testen. Afhankelijk van de status en..
ictergezocht.nl
04-02-2021 18:12