Blueriq Modelleur 2FTE

Binnen de afdeling Informatie- en Procesmanagement is behoefte aan een ervaren Software modelleur voor het uitvoeren van beheer en modelleerwerkzaamheden voor het Uitvoeringsplatform EU. In verband met groei van dit domein is uitbreiding van de capaciteit nodig.De werkzaamheden omvatten:Het vertalen van functionele specificaties naar de technische en functionele architectuur van het UP Concept.Modelleren en beheren van de functionele bouwblokken.Testen van de technische werking van de gerealiseerde functionaliteiten.Verbijzondering van de werkzaamheden:In afstemming met collega's vertalen van user stories naar de UP Architectuur.Modelleren van de bouwblokken op basis van de userstories.Afstemmen met collega modelleurs.Testen van de ontwikkelde functionaliteit (opstellen testplan en testgevallen, uitvoeren FAT, coördineren GAT, testrapportage).- Documenteren van gebouwde functonaliteiten.Achtergrond opdrachtRVO heeft het Uitvoeringsplatform EU ontwikkeld. Het platform ondersteunt een aantal uitvoeringsprocessen in het KP-EU domein. Aan het Uitvoeringsplatform wordt momenteel doorontwikkeld. Het platform bestaat uit een SOA-laag, een Oracle-APEX deel en een rule engine en klant/gebruikersdialogen in Aquima/Blueriq.* De werkzaamheden worden met name verricht op de vestiging Den Haag. De kandidaat moet er rekening mee houden dat enkele malen per maand naar de andere vestigingen moet worden gereisd om daar werkzaamheden te verrichten.
staffing groep
05-02-2021 00:00