Senior Bedrijfsarchitect

Gezocht wordt een bedrijfsarchitect die in staat is de samenwerking met verschillende belanghebbenden tot stand te brengen, een bijdrage te leveren bij het in cocreatie afronden en actualiseren van doel/domein architecturen en van specifieke project start architecturen (PSA's) van het werkbedrijf.Hij/zij heeft brede kennis en ervaring met het digitaliseren/herontwerpen van bedrijfsprocessen, het moderniseren van het applicatielandschap met nieuwe technologieën en de inzet van generieke voorzieningen. Data gedreven ontwikkeling en privacy bij design zijn kaders waarbinnen het herontwerp plaats moet vinden.Hij/zij heeft zowel kennis en ervaring met bedrijfsarchitectuur als ook IT-architectuur. Hij/zij formuleert een afgewogen toekomstvisie en communiceert die helder in platen van het proces- en applicatielandschap en draagt bij aan het Business Informatie Plan (BIP). Hij/zij is een verbinder die stakeholders kan boeien en binden en zijn communicatie makkelijk aanpast aan de doelgroep.Hij/zij wordt onderdeel van een team van vaste en flexibele bedrijfs- en IT-architecten, onder functionele aansturing van de leadarchitect. Hij/zij is in staat om complexe zaken simpel en éénvoudig uit te leggen en weet daarmee draagvlak te creëren voor het gegeven advies.Doel van de functie: Het vertalen van interne en externe ontwikkelingen naar het vakgebied Bedrijfsarchitectuur. Het van daaruit formuleren van concern- of kernfunctiebrede, richtinggevende alternatieven en oplossingen op basis van standaarden, normen en richtlijnen, het ontwerpen en beheren van de bedrijfsinrichting. 
staffing groep
05-02-2021 00:00