Senior ICT Beheerder

1. Beheer van ICT diensten door middel van:Het raadplegen van het werkzaamhedenregistratiesysteem;Het inhoudelijk beoordelen en interpreteren van aanvragen op proces, product, technische en logistieke aspecten;Het zo nodig inwinnen van nadere informatie; - het maken en registreren van nadere afspraken met klanten/gebruikers; -Het controleren op volledigheid en werking van de te leveren ICT middelen;Het controleren of aan alle randvoorwaarden is voldaan;Het afstemmen van afwijkingen in de uitvoer..
ictergezocht.nl
05-02-2021 18:11