Senior ICT Beheerder

1. Beheer van ICT diensten door middel van: Het raadplegen van het werkzaamhedenregistratiesysteem; Het inhoudelijk beoordelen en interpreteren van aanvragen op proces, product, technische en logistieke aspecten; Het zo nodig inwinnen van nadere informatie; - het maken en registreren van nadere afspraken met klanten/gebruikers; -Het controleren op volledigheid en werking van de te leveren ICT middelen; -Het controleren of aan alle randvoorwaarden is voldaan; Het afstemmen van afwijkingen in de uitvoering;Het instrueren van gebruikers over de geleverde ICT middelen; Het bewaken en signaleren van de status van de ICT middelen en het proactief handelen hierop; Het nemen van preventieve en correctieve maatregelen; Het begeleiden van leveranciers; Het uitvoeren van installatiewerkzaamheden.2. Verricht de administratieve afdoening van de beheerwerkzaamheden, door: -Het verantwoorden en afsluiten van de werkzaamheden; Het registreren en rapporteren van afwijkingen en problemen; Het aanleveren van configuratiebeheer informatie.3. Verricht ondersteunende werkzaamheden, door: Het melden van afwijkende situaties in beheer omgevingen en bij de eindgebruiker; Het leveren van locatie, configuratie en klant specifieke kennis; Het uitvoeren van detailplanning, werkvoorbereiding en incidentencoördinatie; Het leveren van informatie ter verduidelijking en concretisering van niet direct zichtbare werklast. 4. Begeleidt en coacht Medior - en collega beheerders ICT.Organisatorische context en cultuurJIVC: JIVC is een professionele IV/ICT organisatie, die de Defensie onderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.Bijzonderheden / extra toelichtingDe mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt.
staffing groep
05-02-2021 00:00