Senior Ontwerper/scrummaster

Binnen Gegevens wordt al geruime tijd gewerkt aan opdrachten die het gevolg zijn van de vernieuwing van de Autosystemen. De rol van Gegevens bestaat uit het binnenhalen en intern (en in sommige gevallen ook extern) beschikbaar stellen van de gegevens uit de Basisregistratie Voertuigen (BRV). Deze gegevens worden ontsloten en -voor analytisch gebruik- opgeslagen in Teradata . Tevens worden de ingewonnen gegevens doorgesluisd naar het domein Auto voor het opbouwen van een Fiscaal Voertuigbeeld. Daarnaast wordt een inkijkservice van de RDW (rechtstreeks inprikken op de actuele gegevens) ontsloten voor gebruik binnen de Belastingdienst.Recentelijk is duidelijk geworden dat er vanuit Auto en voor diverse interne verstrekkingen een behoefte bestaat aan BRV-gegevens voor operationeel gebruik waarbij geen gebruik gemaakt kan worden van de online raadpleging van de BRV. Hiervoor moeten in relatief korte tijd drie diensten worden gerealiseerd deels in JAVA, deels in Cobol. Kennis van IT-landschap Belastingdienst is een pré.Om de hier vermelde diensten te realiseren worden een (grotendeels) nieuw team opgericht . Het team zal hoofdzakelijk werken langs de lijnen van SAFE Agile. Gezien de grote tijdsdruk en het belang van deze opdracht zal er daarnaast sprake zijn van een (gedeeltelijke) projectmatige sturing. Deze vacature vraagt primair JAVA expertise . Gezien het tweeledige karakter van de opdracht (JAVA en Cobol) is COBOL expertise een pre.
staffing groep
05-02-2021 00:00