Sr systeemontwikkelaar

WERKZAAMHEDEN1. Ontwerpt, maakt en beschrijft (delen van) meervoudig complexe informatiesystemen, door:- het opstellen van oplossingsalternatieven om de gewenste informatievoorziening te bereiken; - het doen van aanbevelingen;- het ontwerpen informatiefuncties;- het detailleren en beschrijven van applicatiestructuren;- het ontwerpen van programmaspecificaties en het vaststellen en beschrijven van systeemdelen- het specificeren en ontwerpen van invoer , opslag, uitvoer en presentatie;- het ontwerpen, vervaardigen en documenteren van (onderdelen van) informatiesystemen;- het onderhouden van applicatieprogramma's en de bijbehorende documentatie;- het vertalen van systeemeisen inzake de beveiliging;- het aanpassen van applicatieprogramma's aan door de klantorganisatie gewenste situaties;- het beheren en actueel en volledig houden van programmabibliotheken en het uitvoeren van versiebeheer.2. Test en implementeert systeemontwerpen, door:- het testen met behulp van testmethoden, -technieken en -hulpmiddelen;- het beheren van systeemtestplannen;- het samenstellen en beheren van testgevallen en testbestanden;- het controleren, analyseren en documenteren van testresultaten;- het maken van voorstellen voor aanpassing van programmatuur en documentatie;- het controleren, verifiëren en valideren van resultaten van het ontwikkelings-, onderhouds- en exploitatieproces;- het beoordelen van de aspecten correctheid, consistentie en het voldoen aan vooraf vastgestelde normen en richtlijnen, eisen, uitgangspunten en randvoorwaarden;- het inventariseren en analyseren van de voorwaarden en wensen die moeten worden vervuld bij de technische overgang van bestaande naar nieuwe informatiesystemen;3. Analyseert en lost storingen op, door:- het analyseren van problemen in informatiesystemen;- het oplossen en verhelpen van de storingen, eventueel in overleg met de leveranciers van hard- en software;- het ondernemen van acties om storingen te voorkomen;- het analyseren van problemen in de technische infrastructuur en de gegevensverwerkende processen;- het oplossen van problemen of het toewijzen van problemen aan experts;- het bewaken van de voortgang.
staffing groep
05-02-2021 00:00