SRQ136860 Projectleider

P-Direkt voert een programma DOOR uit. Dit programma ontwikkelt nieuwe dienstverlening met betrekking tot roosterplanning. Roosterplanning omvat de planning voor een werkperiode waarin de capaciteitsvraag wordt gekoppeld aan beschikbare personele capaciteit. Het proces van roosteren zorgt ervoor dat er sprake is van twee elkaar in de tijd opvolgende roosters: resultaat van het (in)plannen van een rooster: vastgesteld rooster resultaat van het uitvoeren van een rooster: gerealiseerd rooster De inrichting van deze dienstverlening heeft, op hoofdlijn, de volgende doelen: - Inrichten van ondersteunende dienstverlening roosteren; - Aansluiten van roosterende onderdelen van departementen; - Configureren en implementeren van de organisatie specifieke elementen in proces- en techniek; - Ondersteunen van de implementatie bij de aan te sluiten roosteronderdelen; Voor de uitvoering van dit programma is P-Direkt op zoek naar een projectleider realisatie. De projectleider realisatie werkt nauw samen met de projectleider implementatie. Projectleider Realisatie Rijksbreed roosteren.De projectleider realisatie is verantwoordelijk voor: 1. Installatie van de netwerken, hardware en software 2. Realisatie in de vorm van a. configuratie van de software b. realiseren van koppelvlakken tussen de roosterapplicatie enerzijds en de HRapplicatie en afnemer specifieke applicatie(s) anderzijds c. realiseren van netwerkaansluitingen voor het ter beschikking stellen van de roosterapplicatie aan afnemers. De Projectleider Realisatie legt verantwoording af aan de programmamanager DOOR. De projectleider realisatie is verantwoordelijk voor het (laten) uitvoeren van de volgende activiteiten: Techniek: - De voorbereiding van de infrastructuur resulterend in de beschikbaarheid van voldoende serverhardware en netwerken om de roosterapplicatie te kunnen installeren en aan te bieden aan de afnemers; - Het laten installeren van de roosterapplicatie op de beschikbaar gestelde hardware en netwerken resulterend in de beschikbaarheid van de roosterapplicatie in de ontwikkel-, test-, acceptatie- en productieomgevingen en bereikbaar voor de gebruikers van die omgevingen; Functioneel: - Het laten realiseren van de configuratie van de roosterapplicatie volgens de door het programma gestelde eisen (CAO-2020, ATW, ARAR etc.); Testen: - Het laten uitvoeren van alle benodigde testen conform het opgestelde master testplan, resulterend in de acceptatie van de roosterapplicatie door de opdrachtgever en aansluiters op de roosterdienst;Bij de uitvoering van de werkzaamheden zorgt de projectleider voor: Communiceerbare planning van de werkzaamheden; Afstemming van de werkzaamheden met de overige projectdelen (implementatieondersteuning, aansluiting, beheer en architectuur); o Afstemming met de leverancier van de applicatie; Afstemming met ODC-Noord met betrekking tot installatie en beschikbaar stellen van de applicatie.
staffing groep
05-02-2021 00:00