Agile Ontwerper

Als agile ontwerper zorg je, samen met product owner en ontwikkelteam, voor de ontwikkeling van kwalitatief goede software. Je werkt de epics en stories verder functioneel uit tot een niveau zodat deze in de sprint gerealiseerd kunnen worden. Je maakt in je de ontwerpen de vertaalslag van functionaliteit naar techniek (tot op systeem component- en operatieniveau), waarbij je rekening houdt met de architectuurkaders, aspecten die van belang zijn voor gebruikte technologieën (zoals Container-, Soap en Rest en API technologieën), beveiligingseisen en andere non-functionals.De verschillende activiteiten die je uitvoert zijn:Opstellen en uitwerken van epics en stories (samen met business- en requirement analisten en product owner);Samen met de solution architect en ontwikkelaars ontwerpen van oplossingen voor functionele behoeftes of technische problemen;Inventariseren van de non-functionele eisen die van toepassing zijn voor de user stories en zorgdragen dat deoplossing voldoet aan deze eisen (vooral beveiliging, performance, beschikbaarheid en onderhoudbaarheid);Gevraagd en ongevraagd de scrum master, product owner en projectmanager adviseren over het voortbrengingsproces, met name over optimalisatie van het ontwerpproces;Als lid van het DevOps-team bevindingen analyseren (ook productie-incidenten).
staffing groep
08-02-2021 00:00