BeleidsaAls beleidsadviseur primair proces ontwikkel je voorstellen, beleidskaders en instrumentarium voor de opvang en begeleiding van asielzoekers.dviseur

Als beleidsadviseur primair proces ontwikkel je voorstellen, beleidskaders en instrumentarium voor de opvang en begeleiding van asielzoekers. Je adviseert over de uitvoering van beleid, monitort en stelt bij. Je verzamelt informatie, inventariseert en analyseert de behoefte. Je ontwerpt voorschriften, richtlijnen en toetst conceptbeleid in de organisatie. Organisatiebreed adviseer je over de werking van wet- en regelgeving met betrekking tot specifieke onderwerpen. Je vertegenwoordigt de afdeling, zowel in- als extern, in overlegsituaties. Daarnaast neem je deel aan multidisciplinaire werk- en projectgroepen en vervul je soms de rol van secretaris.Over de afdeling Je komt te werken bij de afdeling Beleid primair proces van de directie Vakontwikkeling en –ondersteuning. De afdeling Beleid primair proces is verantwoordelijk voor de vertaling van opdrachten naar uitvoerbaar beleid, inclusief het signaleren van relevante ontwikkelingen en het proactief meedenken in het beleidsvormingsproces op het departement.Werktijden en werkuren Dit zal in gezamenlijk overleg worden besloten. Op dit moment werken we op afstand (thuiswerken).
staffing groep
08-02-2021 00:00