CMDB Beheerder

De CMDB-beheerder zorgt voor de beschikbaarheid en ongestoorde werking van de BMC Discovery en Atrium CMDB van DICTU. Adviseert ten aanzien van ontwerp en inrichting van deze omgeving. Analyseert en verhelpt storingen aan deze applicatie. Werkt mee aan verbeteringen van de dienstverlening van DICTU. Denkt mee over verbeteringen in het CMDB van DICTU. Draagt zorg voor het technisch deel van de installatiewerkzaamheden van de CMDB tooling binnen BMC. Achtergrond opdracht: De BMC Beheerder zal onderdeel gaan uitmaken van het Configuratie Management Team. Dit team maakt deel uit van de afdeling IT Operational Management (ITOM) van de divisie Kwaliteit, Ondersteunende Diensten en Architectuur (KODA). ITOM draagt bij aan het beheren en het operationeel in control zijn van het ICT-landschap. Met het leveren van actuele servicemodellen, monitoroplossingen en logging analytics ontstaat snel inzicht in de status van het landschap, (toekomstige) capaciteitsvraagstukken en de afgesproken dienstverlening. Het ITOM beheert o.a. de centrale monitoring, logging & analytics en configuratie management systemen. ITOM adviseert en ondersteunt de teams van KODA bij het inrichten van deze beheerhulpmiddelen op de respectievelijke applicaties en systemen. Het Configuratie Management Team van ITOM draagt er zorg voor dat onze afnemers te allen tijde accurate en betrouwbare informatie over de configuratie van services, applicaties, componenten en hun onderlinge relaties beschikbaar hebben. We vullen het CMDB en verstrekken Informatie op basis hiervan. Er kunnen impact simulaties en gestandaardiseerde informatievoorziening op basis van het CMDB worden uitgevoerd. Ook kan Modellering van Applicaties en/of Services op basis van het CMDB worden uitgevoerd. De doelgroep van de diensten zijn DICTU DEVOPS teams en diverse klanten van DICTU.
staffing groep
08-02-2021 00:00